Site Overlay

Rekrutacja

Rekrutacja

Co zrobić, aby przystąpić do projektu?

  1.  Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, który znajduje się w zakładce “REKRUTACJA”, dalej “formularz zgłoszeniowy on-line”, lub wypełnić tradycyjny formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w zakładce „Strona Główna” i złożyć go:
    • mailowo: projekt@postawnasukces.pl;
    • korespondencyjnie na adres: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok (kursy językowe) lub EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn (kurs komputerowy ICT);
    • osobiście w biurze Lidera Projektu: EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku: Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn.
  2. Wypełnić test plasujący z wybranego przez siebie języka badający aktualny poziom umiejętności językowych lub umiejętności z zakresu ICT. Testy znajdują się w zakładce „Testy Plasujące” . Wypełnienie testu jest nieodłącznym elementem rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe bez wypełnionego testu zostaną odrzucone na etapie tworzenia list osób zakwalifikowanych do projektu.
Skip to content