Site Overlay

Kontakt

Kontakt

PARTNER PROJEKTU:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@postawnasukces.pl

BIURO LIDERA PROJEKTU:

EC Euro Consulting Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201
10-457 Olsztyn
tel. 89 521 00 15
e-mail:projekt@postawnasukces.pl

ODDZIAŁ BIURA PROJEKTU DOSTĘPNY
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
tel. 89 526 42 80
e-mail:projekt@postawnasukces.pl

DODATKOWE PUNKTY INFORMACYJNE

W przypadku pilnej potrzeba kontaktu osobistego w sprawie uczestnictwa w projekcie celem ułatwienia dostępu informacji o projekcie dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich oddalonych od dużych miejscowości, dostępne są trzy dodatkowe punkty informacyjne:

  1. w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, ul.Wiejska 2d, pokój 30 Polski Związek Niewidomych,
  2. w Ośrodku Kultury w Białej Piskiej, ul. Generała Sikorskiego 4,
  3. w Ośrodku Kultury w Miłkach, ul. Szkolna 1b

Uwaga! W okresie pandemii koronawirusa zgodnie z zaleceniami sanitarnymi punkty informacyjne działają w ograniczonym zakresie do odwołania stanu epidemicznego. Zalecamy kontakt telefoniczny lub e-mail do biura Lidera lub Parterów projektu.

Skip to content