Site Overlay

Formularz zgłoszeniowy online

Formularz zgłoszeniowy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Tutaj wgraj pliki

– zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych)
– orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności


  Wyślij plik do zgłoszenia


  Dozwolone typy plików: pdf, doc, docx

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn (dalej: „ADMINISTRATOR”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EC Euro Consulting Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1/201, 10-457 Olsztyn lub drogą e-mailową pod adresem: eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl.

  Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. a). Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.

  Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

   
  Skip to content